Lager og Produksjon

Timegrip sine tjenester for lagerdrift og produksjon har avanserte funksjoner for time- og aktivitetsregistrering. Våre kunder måler ikke bare hvor mye tid som blir brukt, men også hva de ansatte bruker tiden på.

Med effektiv bemanningsplanlegging, timeregistrering og fraværshåndtering har du den nødvendige lederstøtte til å overholde alle lovens bestemmelser.