Restaurant

I motsetning til tradisjonell retail,  har ofte restauranter og serveringssteder lønnskostnad som den høyeste kostnadsposten. Timegrip hjelper deg med å få kontroll på denne kostnaden. Med effektiv bemanningsplanlegging, timeregistrering og fraværshåndtering blir du gitt den nødvendige lederstøtte til å overholde alle lovens bestemmelser. Automatisk fremstilling av korrekte lønnsgrunnlag kan enkelt integreres med lønnsystem eller oversendes din regnskapsfører.

 

I tillegg er Automatisk Digital Personalliste enkelt tilgjengelig ved kontroll.