Lifecycle

Timegrip Lifecycle er et procesværktøj, som håndterer alle relevante processer og rutiner i forbindelse med tiltrædelse, fratrædelse og ændring af ansættelsesforhold.

 

Funktionalitet

 

  • Registrering af kontrakter for nye og eksisterende ansatte iht. kundens egne regler.
  • Dialogværktøj til kommunikationer mellem de forskellige parter, f.eks. butikschef, distriktschef og HR.
  • Mulighed for at definere “tjeklister” til onboarding af nyansatte i forhold til de gængse rutiner i butik, it-afdeling og HR.
  • Ændringsmodul til håndtering af nye kontraktbetingelser i ansættelsesforholdet.
  • Oprettelse af sluttidspunkt med et workflow, som omfatter alle involverede roller.
  • Tjeklister for returnering af materiel, udmelding af systemer og tilgange.
  • Mulighed for automatisk generering af fratrædelsesaftale.
  • Kontraktarkiv.