Prognoser

Timegrips algoritmer beregner præcise og relevante prognoser for optimal bemanding i den kommende periode. Prognoserne vises både som tal og i grafisk form og kan bruges som støtte ved udarbejdelse af bemandingsplaner.

Autoplan

Timegrip AutoPlan er et separat modul med avancerede algoritmer, som genererer forslag til optimale bemandingsplaner. På baggrund af prognoser for produktivitet eller effektivitet får lederne hjælp til at vurdere, hvad der vil være det optimale antal vagter pr. dag, og hvornår på døgnet de bør placeres.