Storefront

Storefront er en webportal, som oprettes for hver afdeling. Når en medarbejder logger på Storefront, kan han eller hun stemple ind og ud, læse driftsmeddelelser på opslagstavlen, se afdelingens vagtplan og egne vagter i en eller flere afdelinger. Medarbejderen kan også se sine godkendte timer ligesom i Timegrip-appen.

 

Storefront understøtter automatisk generering af personalelister i henhold til de gældende lovkrav i Norge og Sverige.