Drift

Timegrip giver driftsledere mere tid til at fokusere på deres spidskompetencer ved at eliminere bemandingsrelaterede udfordringer. Via Timegrips enkle brugergrænseflade kan ledere få hjælp i form af automatisk beregning af løn og korrekte løngrundlag, som inkluderer overtidsarbejde og løntillæg. Timegrip giver dig besked, hvis en bemandingsplan overtræder en overenskomst eller virksomhedens egne retningslinjer. KPI’er genereres løbende, så alle roller i organisationen holdes opdateret, og dataene kan anvendes positivt til at iværksætte korrigerende tiltag.