IT / CIO

Takket være norskudviklet teknologi leveres Timegrip i dag som SaaS til detailhandelskæder i mere end 10 lande. Automatiserede og stabile integrationer gør Timegrip i stand til at sende præcise og relevante data til og fra kernesystemer og virksomhedsapplikationer og helt ud til brugerne, når de sidder og arbejder med bemanding og time- og løngodkendelse.

Timegrip er i fuld overensstemmelse med den nye persondataforordning (GDPR).