Projekt

Vores projektledere og konsulenter sætter en ære i, at vores kunder skal være 100 % tilfredse med deres anskaffelse og implementering af Timegrip. Takket være moderne projektstyringsværktøj og projektmetodik har Timegrip leveret mere end 150 vellykkede enterpriseprojekter af høj kvalitet til en god pris.

Projektramme

Timegrip anvender både Fossefall- og Agile/Iterativ-metodik og gerne en kombination af disse. Den bedst egnede projektmetodik afhænger af projektelementerne og vælges på baggrund af en helhedsvurdering af projektet, den aktuelle fase, den opgave, der skal løses, kundens præferencer og kapacitet samt Timegrips erfaringsbaserede anbefalinger.

Faser

Alle faser i vores projekter har definerede leverancer. De vigtigste mål i hver fase beskrives, og der defineres anbefalede leverancer. Inden man går ind i en ny fase, skal visse leverancer godkendes af kunden, og disse leverancer danner grundlaget for de definerede milepæle.

Roller og ansvar

Et godt samarbejde og en god kommunikation er alfa og omega for et vellykket projekt. Kundens engagement og deltagelse i alle aspekter og faser af projektet har stor betydning for slutresultatet. Timegrip giver kunden adgang til de ressourcer i Timegrip, der anses for at være nødvendige for at sikre en høj kvalitet i hele projektforløbet. Ressourcerne involveres permanent eller på ad hoc-basis efter behov.

Projektplan

Projektplanen skal indeholde en detaljeret plan for alle aktiviteter i hver fase, forberedelser til næste fase og definerede milepæle samt afhængighedsforhold mellem disse. I projektplanen fremgår det tydeligt, hvilke konsekvenser det vil få, hvis de definerede delmål ikke bliver overholdt. Planen beskriver projektets fremdrift og synliggør de aktiviteter, der skal gennemføres i henhold til milepælsplanen.