Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen har til formål å beskrive hvilke personopplysninger som samles inn via vår nettside. Personvernerklæringen beskriver også behandling av personopplysninger der Timegrip er databehandler og utfører behandlingen på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

 

Timegrip behandler personopplysninger om kontaktpersoner knyttet til våre kunder. I tillegg behandler vi personopplysninger om personer som representerer mulige kunder som for eksempel tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema på nettsiden vår eller per epost.

Disse personopplysningene inkluderer:

  • Navn
  • Epostadresse
  • Telefonnummer
  • Rolle
  • Fakturaadresse

Innsamling og behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene våre kunder og Timegrip forplikter at alle personopplysninger behandles konfidensielt og i henhold til enhver tid gjeldene lover og forskrifter.

 

Timegrip samler ikke inn sensitive personopplysninger og ingen personopplysninger vil bli delt med tredjeparter. Unntaket er i de tilfeller det foreligger en lovbestemt opplysningsplikt eller en rettskjennelse fra offentlig myndighet om å utlevere disse.

 

Timegrip samler i tillegg inn informasjon via følgende digitale sporingsteknologier:

  • Informasjonskapsler «Cookies» – Vi benytter oss av Cookies på vår nettside. For mer informasjon se vår Cookie Policy.
  • Google Analytics –  Denne informasjonskapselen gir oss mulighet til å se brukers aktivitet på nettsiden. Timegrip anonymiserer alle Ip-adresser før informasjon blir videresendt til Google slik at enkeltpersoner ikke kan identifiseres
  • Mailchimp  – Samler inn informasjon ved påmelding til nyhetsbrev. Alle brukere må gi et samtykke før informasjon hentes inn.

Du har til enhver tid rett til å få både innsyn og få slettet de personopplysninger som er lagret om deg. Dette gjøres ved å ta kontakt med Timegrip via en av våre kontaktkanaler.

 

Timegrip Workforce Management- tjenestene inneholder personopplysninger og formålet med behandlingen av personopplysninger bestemmes av våre kunder. Det betyr at våre kunder er Behandlingsansvarlig og Timegrip er Databehandler. Forholdet mellom Behandlingsansvarlig og Databehandler reguleres av en Databehandler avtale som inngås mellom partene. Timegrip ber ikke om samtykke til å behandle de registrerte persondata da det er en forutsetning for å oppfylle arbeidsavtalen mellom den registrerte og Behandlingsansvarlig. Den registrerte skal gjøre sine rettigheter gjeldende ved å kontakte riktig person eller avdeling hos Behandlingsansvarlig.

 

Fra tid til annen kan vi oppdatere denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du besøker denne siden med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer.

 

Om du har spørsmål til denne personvernerklæringen så ta gjerne kontakt med oss på support@timegrip.no eller på telefon 46 30 01 00.

Sist oppdatert September 2018