Bemanningsplan

Butikksjefen legger opp sine optimale bemanningsplan i Timegrip. Planleggingen gjøres per dag eller per uke og akkumuleres til månedsplan. Systemet har i tillegg støtte for mange ulike balanseperioder dersom det er behov for det.

 

 

 

Når butikksjefen har planlagt sin grunnbemanning for en periode kan ukene kopieres utover et ubegrenset antall uker. Det er også mulig å bytte vaktplaner mellom medarbeidere per uke og dermed raskt legge opp en turnus frem i tid.

 

 

 

Timegrip gir umiddelbar lederstøtte og varsler dersom en bemanningsplan bryter med arbeidsbestemmelser.