Budsjett

Det er enkelt å importere dine omsetning-, personal- og timebudsjetter inn i Timegrip. Med budsjettene inne i systemet kan du få automatisk fremstilling av en rekke KPI`er og måltall mot bemanningsplaner og faktisk kostnad eller timeforbruk. Du har full kontroll og kan gripe inn med gode korrigerende tiltak før det går galt.

Budsjettering

Timegrips budsjetteringsmodul er en egen tjeneste, tett integrert mot  bemanningsplanlegging, scoreboards og KPi sammendrag. Budsjetteringsmodulen er en prosessmotor tilrettelagt for budsjettering i store kjedestrukturer. Med budsjettering i workflow involveres avdelingsledere og butikksjefer til å ta ansvar for kommende års budsjetter, ned til den minste detalj og enhet.