Fravær

Timegrip har en rekke funksjoner for planlegging av fri og ferie samt oppfølging av sykefravær.  Sykefraværshåndtering er oppgaver med strenge og omfattende lovkrav og regelverk knyttet til seg. Derfor har Timegrip utviklet lederstøtte i form av automatiske beregninger og varsler for å unngå feil i håndteringen av disse oppgavene.