Lifecycle

Timegrip Lifecycle er et prosessverktøy som håndterer alle relevante prosesser og rutiner i forbindelse med tiltredelse, fratredelse og endring av et ansettelsesforhold.

 

Funksjonalitet:

 

  • Registrering av kontrakter for nye og eksisterende ansatte iht. kundens eget malverk.
  • Dialogverktøy for kontraktprosess (forslag, til godkjenning, godkjent)
  • Muligheter for å definere sjekklister ved etablering av nyansatte i forhold til rutiner i butikk, IT og HR-avdeling
  • Endringsmodul for å ivareta nye kontraktbetingelser i ansettelsesforholdet.
  • Oppretting av slutt-tidspunkt med workflow som involverer alle roller.
  • Sjekklister for tilbakelevering av materiell og utmelding av systemer
  • Sluttattest
  • Kontraktsarkiv