MobilApp

Timegrip sitt mobilkonsept for medarbeidere er rettet mot å bedre ”work – life balance”. Ved å motta informasjon fra medarbeiderne via appen gjør det jobben enklere for butikksjefen når bemanningsplanen skal legges. Med Timegrip – appen trenger du ikke lenger å få ønsker og endringer fra dine ansatte på mail og gule post-it.

 

Funksjonalitet: 

 

  • Mine planer og mine timer, feriekvoter og balanse
  • Se hele butikkens plan med alle ansatte
  • GEO verifisert sjekk inn/ut
  • Søk om:
  • Ledig vakt
  • Mer arbeid i en eller flere avdelinger
  • Ferie/Fri
  • Bytte av vakt
  • Melde inn sykdom (kan velges bort)


Meldinger

Leder kan enkelt publisere ledige vakter og kommunisere med sine medarbeidere via oppslagstavlen. De ansatte kan også kommunisere seg i mellom ved for eksempel bytte av vakter.

Alle meldinger og varsler er push-meldinger og dermed godt synlige på mobiltelefonen.