Prognoser

Timegrip sine algoritmer beregner presise og relevante prognoser for optimal bemanning i den kommende perioden. Prognosene fremstilles både i tall og grafikk som støtteinformasjon når bemanningsplanen utarbeides.

Autoplan

Timegrip AutoPlan er en egen modul der sofistikerte algoritmer generer forslag til optimal bemanningsplan. Basert på prognoser for produktivitet eller effektivitet blir det gitt lederstøtte til hva som vil være optimalt antall vakter per dag, og når på døgnet vaktene bør plasseres.