Workforce Management

Vi tror att man med bra planering har alla förutsättningar att åstadkomma bra resultat, på samma sätt som vi menar att en dålig plan leder till dåliga resultat.

Let’s face it, I do not love Timegrip, I just hate it less than all the other time and project systems out there

Consultant

De flesta av våra kunder finns i detaljhandelssektorn. Några är lokala och fristående, andra är nationella och somliga är stora internationella företag med verksamhet i flera länder.