Workforce Management

Vi tror att man med bra planering har alla förutsättningar att åstadkomma bra resultat, på samma sätt som vi menar att en dålig plan leder till dåliga resultat.

We never believed that such an amount of time-leakage was caused by the various systems we have been using over the past 10 years. The value of standardizing on Timegrip is simply phenomenal.

CFO, Nordic IT company, 400 consultants.

De flesta av våra kunder finns i detaljhandelssektorn. Några är lokala och fristående, andra är nationella och somliga är stora internationella företag med verksamhet i flera länder.