Workforce Management

Vi tror att man med bra planering har alla förutsättningar att åstadkomma bra resultat, på samma sätt som vi menar att en dålig plan leder till dåliga resultat.

We reduced personnel cost with 11%, and increased our revenue with 6%, the first year we used Timegrip.

Chain Director, fashion and apparel. 150 stores.

De flesta av våra kunder finns i detaljhandelssektorn. Några är lokala och fristående, andra är nationella och somliga är stora internationella företag med verksamhet i flera länder.