Workforce Management

Vi tror att man med bra planering har alla förutsättningar att åstadkomma bra resultat, på samma sätt som vi menar att en dålig plan leder till dåliga resultat.

Timegrip always deliver. It is a great feeling when you really trust a supplier and partner!

COO, Retail chain, travel goods and accessories, 100 stores.

De flesta av våra kunder finns i detaljhandelssektorn. Några är lokala och fristående, andra är nationella och somliga är stora internationella företag med verksamhet i flera länder.