Butikk

Varför en kund väljer att handla hos just er avgörs av er service, kunskap och hur kunden upplever mötet med dina medarbetare. I Timegrip kan du snabbt och effektivt planera bemanningen utifrån budgeten så att du får tid att ägna dig åt kunderna.