Kontor

Huvudkontor använder främst timregistreringen för att hantera frånvaron. Det går naturligtvis även att utnyttja timregistreringsfunktionerna, men oftast används systemet för att registrera frånvaro och övertidsersättning.