Lager och produktion

I Timegrips tjänster för lagerdrift och produktion ingår avancerade funktioner för tim- och aktivitetsregistrering. Våra kunder mäter inte bara hur mycket tid som används, utan även vad tiden utnyttjats till.

Med en effektiv bemanningsplanering, timregistrering och frånvarohantering har man det stöd som behövs för att kunna följa alla lagar och regler.