Restaurang

I motsats till vanliga försäljningsställen är lönen ofta den största kostnadsposten för restauranger och andra serviceställen. Timegrip hjälper dig att få kontroll över dessa kostnader. Med en effektiv bemanningsplanering, timregistrering och frånvarohantering har man det stöd som behövs för att kunna följa alla lagar och regler. Korrekta löneunderlag kan tas fram automatiskt och skickas till lönesystemet eller ekonomiavdelningen.