Bemanningsplan

Butikschefen lägger in en optimerad bemanningsplan i Timegrip. Schemat läggs per dag eller vecka och ackumuleras till en månadsplan. Systemet har även stöd för många olika sorters schemaperioder, om det finns sådana behov.

 

När butikschefen planerat grundbemanningen för en period kan veckorna kopieras till ett obegränsat antal veckor. Det går också att växla veckoscheman mellan medarbetare för att snabbt kunna planera arbetspassen framöver.

 

Timegrip ger ett direkt chefsstöd och säger ifrån om ett schema bryter mot någon arbetsrelaterad bestämmelse.