Budget

Det er enkelt at importere dine omsætnings-, personale- og timebudgetter i Timegrip. Når budgetterne ligger i Timegrip, kan systemet automatisk generere en række KPI’er og måltal i forhold til bemandingsplaner og faktiske udgifter eller timeforbrug. Du har fuld kontrol og kan gribe ind med korrigerende tiltag, inden der opstår problemer.

Budgettering

Timegrips budgetteringsmodul er en separat tjeneste, som er tæt integreret med bemandingsplanlægning, scoreboard og KPI. Budgetteringsmodulet er en procesmotor, som er skabt til budgettering i store kædestrukturer, og funktionaliteten involverer virksomhedens afdelingsledere og butikschefer i budgetter helt ned i mindste detalje og enhed. Modulet indeholder et dialogværktøj, som er beregnet til kommunikation mellem afdelingslederen og de øvrige ledere i forbindelse med godkendelse af budgetter.