Frånvaro

Timegrip har en rad funktioner för planering av frånvaro och ledighet samt uppföljning av sjukfrånvaro.

 

Det finns strikta bestämmelser för och krav på hur sjukfrånvaro ska hanteras. Därför har Timegrip utvecklat en funktion som gör automatiska beräkningar för att undvika att sjukfrånvaron hanteras felaktigt.