Lifecycle

Timegrip Lifecycle är ett processverktyg som hanterar relevanta processer och rutiner i samband med anställning, uppsägning och ändrade anställningsförhållanden.

 

Funktionalitet

 

  • Registrering av anställningsavtal för nya och befintliga anställda enligt kundens egna riktlinjer.
  • Dialogverktyg mellan de olika parterna, t.ex. butikschef, distriktschef och HR.
  • Möjlighet att göra checklistor för nyanställda gällande butiksrutiner, IT och HR.
  • Modul för att ändra innehåll i anställningsavtal.
  • Lägga in sluttid med arbetsflöde för alla berörda medarbetare.
  • Checklistor för återlämning av material, avregistrering ur system och liknande.
  • Möjlighet till automatiskt genererat godkännande av uppsägning.
  • Avtalsarkiv.