Mobil

Timegrips mobilkoncept för medarbetare syftar till att skapa en balans mellan jobb och fritid. Genom att butikschefen kan ta emot information via appen blir det enklare att göra bemanningsplaner. Timegrip-appen gör att chefen inte längre behöver ta emot schemaönskemål från de anställda via mejl eller post-it-lappar.

 

Funktionalitet:

 • Mitt schema och mina timmar, semestertillägg och balanser.
 • De anställda får kontroll över sina schemalagda pass och godkända timmar.
 • Se hela butikens planering och mina kollegors scheman.
 • Geoverifierad in- och utcheckning.
 • Ansök om:
  • Ledigt pass
  • Mer arbete på en eller flera avdelningar
  • Semester/ledighet
  • Byte av pass
  • Sjukanmälan (kan väljas bort)

Meddelanden

Cheferna kan enkelt informera om lediga pass och kommunicera med sina medarbetare via anslagstavlan. De anställda kan även kommunicera sinsemellan för att exempelvis byta pass. Alla meddelanden och varningar sänds som push-notiser och syns därför på mobiltelefonen.