Drift

Timegrip frigör tid så att driftschefer kan använda sin kompetens till att lösa bemanningsrelaterade problem. Via det enkla användargränssnittet kan chefer automatiskt beräkna löner och ta fram korrekta löneunderlag, inklusive övertid och andra tillägg. Timegrip säger till om en bemanningsplan bryter mot kollektivavtal eller företagets riktlinjer. Nyckeltal tas fram kontinuerligt så att alla roller inom organisationen har uppdaterade beskrivningar och kompetens kan användas för korrigerande åtgärder.