IT / CIO

Norskutvecklade Timegrip levereras som SaaS till butikskedjor i mer än 10 länder. Timegrip integreras automatiskt och överför exakta och relevanta data till och från andra kärnsystem, affärsapplikationer och ut till de användare som arbetar med bemanningsplanering, tim- och löneattestering. Timegrip uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR).