Löner

Timegrip beräknar automatiskt planerade löneutbetalningar, inklusive övertid och andra tillägg. Med Timegrips “best practice”-rutiner är det enklare att följa upp sjukfrånvaron. Funktionen varnar också automatiskt om lagar eller bestämmelser överträds. Därför kan Timegrip alltid leverera korrekta löneunderlag!

 

Vi har erfarenhet av integration mot de allra flesta lönesystemen i Norden.