Projekt

Våra projektledare och konsulter fokuserar på att våra kunder ska lyckas och bli nöjda med inköpet och införandet av Timegrip. Tack vare sina moderna projektledningsverktyg och projektmetoder har Timegrip levererat mer än 150 lyckade företagsprojekt med hög kvalitet till ett bra pris.

Projektramverk

Timegrip använder både vattenfallsmodellen och agila/iterativa metoder – och gärna en kombination av dessa. Valet av projektmetod görs utifrån en helhetsbedömning av projektet, vilken fas som är aktuell, vilken uppgift som ska lösas, kundens preferenser och kapacitet samt de rekommendationer Timegrip kan ge utifrån sin erfarenhet.

Faser

Under alla faser av våra projekt finns definierade leveranser. De viktigaste målen för varje fas beskrivs och det beslutas vilka leveranser som ska ske. Vid övergången till en ny fas ska leveranserna godkännas av kunden. De definierade milstolparna utgår från dessa leveranser.

Roller och ansvarsområden

För att ett projekt ska lyckas krävs ett gott samarbete och bra kommunikation. Att kunden involveras och är delaktig under alla projektfaser har stor betydelse för slutresultatet. Timegrip tillhandahåller de resurser som anses nödvändiga för att kvaliteten ska säkerställas under hela projektperioden. Resurserna kan vara permanenta eller involveras på ad hoc-basis beroende på behov.

Projektplan

Projektplanen ska innehålla en detaljerad plan för alla aktiviteter per fas, förberedelser inför nästa fas och definierade milstolpar samt kopplingar mellan dessa. Av projektplanen framgår tydligt vilka konsekvenser det skulle få om delmålen inte uppnås. I planen beskrivs hur projektet ska förlöpa och vilka aktiviteter som ska genomföras för att milstolparna ska nås.