Support

Vår supportpersonal har ingående kunskaper om alla Timegrips funktioner och kan besvara tekniska frågor. Timegrips kundsupport är personlig och tillgänglig för våra kunder via telefon och e-post.

 

Ärenden kan anmälas via antingen telefon: (+47) 46 300 100 eller e-post: support@timegrip.no

 

Timegrip använder ett supportsystem för hantering och dokumentering av supportärenden. Via detta system kan våra företagskunder, om de så önskar, anmäla supportärenden direkt, se statusar och ta ut rapporter.

Utbildning

Timegrips målsättning är att våra kunder snabbt ska kunna lära sig att själva hantera våra tjänster. Därför erbjuder vi både standardiserade och skräddarsydda utbildningslösningar av hög kvalitet, i såväl klassrumsform som webbinarieform. Att det erbjuds anpassade utbildningar i alla led är viktigt för att Timegrip ska kunna utnyttjas optimalt.