Teknik

Timegrips teknik är utvecklad i Norge och distribueras via internet som en SaaS-lösning (software as a service).

Leveransmodell

Timegrips tjänster levereras som en molntjänst, både vad gäller den tekniska driften och den kommersiella modellen. Tekniskt levereras tjänsten via en webbläsare och en mobil-app. Timegrip ställer inga speciella krav på klientens hårdvara. Användarna behöver ha tillgång till internet och en webbläsare som stöds av producenten för bästa möjliga användarupplevelse. Timegrips molnplattform är fysiskt placerad på Digiplex i Oslo och alla kunders data lagras i Norge. Timegrip uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Integration

Timegrips företagskunder vill ha enhetliga lösningar, integration med kärnsystem och affärsapplikationer som innehåller masterdata, produktivitetsdata, access- och säkerhetssystem. Detta för att öka dataintegriteten och underlätta underhåll och ändringar av data.

 

Genom en nära och automatiserad integration bidrar Timegrip till att underlätta användandet av data som tidigare varit låsta i separata system. Detta ger butiks- och avdelningschefer korrekta beslutsunderlag när de ska göra bemanningsplaner. Samtidigt ska Timegrip kunna skicka data till stödsystem och kärnsystem som Business Intelligence och datalager, POS-system, HR- och lönesystem genom export och kvalitativ integration.

 

Timegrips integrationsmotor erbjuder tjänster för både synkron och asynkron dataöverföring genom REST API, JSON, Soap-webbtjänster, FTP(S) med CSV- och XML-filer, och andra standardiserade och icke-standardiserade filformat och protokoll som HTTP(S) och/eller TCP.