Prosjekt

Våre prosjektledere og konsulenter fokuserer på at våre kunder skal være 100% suksessrike i sin anskaffelse og implementering av Timegrip. Med moderne prosjektstyringsverktøy og prosjektmetodikk har Timegrip levert mer enn 150 suksessrike Enterpriseprosjekter med høy kvalitet til en effektiv kostnad.

Rammeverk

Timegrip benytter både Fossefall og Agile/Iterativ metodikk; og gjerne en kombinasjon av disse.  Elementer som påvirker valg av passende prosjektmetodikk er en helhetsvurdering av prosjektet, hvilken fase som er aktuell, oppgaven som skal løses, kundens preferanser og kapasitet samt Timegrips anbefalinger basert på erfaring.

Faser

Alle faser av våre prosjekter har definerte leveranser. De viktigste målene i hver fase beskrives og anbefalte leveranser besluttes. Før overgang til ny fase er det leveranser som må godkjennes av kunden og disse leveransene danner grunnlag for definerte milepæler.

Roller og ansvar

For et vellykket prosjekt er godt samarbeid og god kommunikasjon viktige faktorer. Involvering og deltakelse fra kunden i alle deler og faser av prosjektet har stor betydning for sluttresultatet. Timegrip stiller til rådighet de ressurser og roller som ansees som nødvendig for å sikre kvalitet gjennom hele prosjektet. Ressursene involveres på permanent eller ad – hoc basis etter behov.

Prosjektplan

Prosjektplanen skal inneholde detaljert plan for alle aktiviteter per fase, forberedelser til neste fase og definerte milepæler, samt avhengigheter mellom disse. I prosjektplanen fremkommer det klart frem hvilke konsekvenser det har å ikke overhode de delmål som er satt. Planen beskriver prosjektets fremdrift og synliggjør de aktiviteter som skal gjennomføres i henhold til milepælsplanen.

 

Ta kontakt for å høre mer om vår prosjektmetodikk, våre prosjekter og hva vi kan hjelpe deg med.