Teknologi

Timegrips teknologi er 100% utviklet i Norge, for distribusjon over internett, levert som SaaS (Software as a Service).

Leveransemodell

Timegrips tjenester leveres som en skytjeneste både når det gjelder teknologisk driftsmodell og kommersiell modell. Teknologisk leveres tjenesten gjennom nettleser og mobil App. Timegrip stiller i utgangspunktet ingen krav til maskinvare på klienten, brukerne må ha tilgang til internett og en browser med en versjon som er støttet av produsenten for best mulig brukeropplevelse. Timegrips skyplattform er fysisk plassert i Oslo, på Digiplex og alle våre kunders data er lagret i Norge.

Timegrip er i samsvar med GDPR / Personvernforordningen.

Integrasjoner

Timegrip sine Enterprisekunder ønsker en helhetlig løsning, integrert med kjernesystemer og forretningsapplikasjoner som inneholder masterdata, produktivitetsdata, tilgangs- og sikkerhetssystemer. Dette for å øke dataintegriteten i en optimal flyt for vedlikehold og endring av data.

Med tette og automatiserte integrasjoner bidrar Timegrip til å frigjøre og fremme bruken av forretningsdata som i dag er låst i separate systemer for  å gi butikksjefer og avdelingsledere tidsriktig beslutningsgrunnlag, i det bemanningsplanleggingen faktisk utføres. Likeledes må Timegrip kunne avhende data til støttesystemer og kjernesystemer som Business Intelligence og Datavarehus, POS systemer, HR og lønnssystemer gjennom eksport og integrasjon av høy kvalitet.

Timegrips integrasjonsmotor tilbyr tjenester for både synkron og asynkron datautveksling gjennom REST API, JSON, Soap Web Tjenester, FTP(S) med CSV- og XML-filer, og andre standardiserte og ikke-standardiserte filformater og protokoller som HTTP(S) og/eller TCP.